Καλώς ήρθατε στην προσωπική μου ιστοσελίδα

 

Καθότι ζούμε σε έναν σύνθετο, διαρκώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο υποχρεώσεις κόσμο, στον κόσμο αυτό υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη εμπειριών, στα οποία οι άνθρωποι δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν. Τις περισσότερες φορές καταφέρνουμε να αντιμετωπίζουμε τη ζωή, άλλοτε όμως ένα γεγονός ή μία κατάσταση μας εμποδίζει να συνεχίσουμε, γιατί τη δεδομένη στιγμή δεν έχουμε τα μέσα να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Συνήθως βρίσκουμε τρόπους να διαχειριστούμε τα προβλήματα της ζωής, συζητώντας με τους συγγενείς, τους φίλους, τους γείτονές μας, τους κληρικούς ή τον οικογενειακό γιατρό μας. Μερικές φορές, ωστόσο, είτε η συμβουλή τους δεν αρκεί είτε αισθανόμαστε αμηχανία ή ντροπή να τους μιλήσουμε για αυτό που μας απασχολεί ή απλώς δεν υπάρχει κοντά μας το κατάλληλο άτομο στο οποίο να στραφούμε. Σε τέτοιες στιγμές η συμβουλευτική αποδεικνύεται μία πραγματικά χρήσιμη επιλογή (McLeod, 2005).

 

Τι είναι η συμβουλευτική

 

Δεν πρόκειται απλώς για μια διαδικασία μεταξύ δύο ανθρώπων. Είναι και ένας κοινωνικός θεσμός συνυφασμένος με την κουλτούρα των σύγχρονων βιομηχανικών κοινωνιών. Είναι μια ασχολία, επιστήμη ή ένα επάγγελμα σχετικά πρόσφατο. Πρόκειται για μία μορφή παροχής βοήθειας που εστιάζεται στις ανάγκες και τους στόχους του ατόμου (McLeod, 2005).

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη συμβουλευτική, καθένας από τους οποίους δίνει έμφαση σε διαφορετικές πτυχές του ρόλου και της διαδικασίας της. Οι Burks και Stefflre (1979 στο McLeod, 2005) διατυπώνουν ότι η συμβουλευτική αντιπροσωπεύει μια επαγγελματική σχέση μεταξύ ενός καταρτισμένου συμβούλου και ενός πελάτη. Η σχέση αυτή είναι συνήθως πρόσωπο με πρόσωπο, παρόλο που ενίοτε ενδέχεται να συμμετέχουν περισσότερα από δύο άτομα. Είναι οργανωμένη με τέτοιον τρόπο, ώστε να βοηθά τους πελάτες να κατανοήσουν και να αποσαφηνίσουν τις απόψεις τους σχετικά με το εύρος ζωής τους και να μάθουν να επιτυγχάνουν τους στόχους που έχουν θέσει οι ίδιοι για τον εαυτό τους μέσα από σημαντικές και εμπεριστατωμένες επιλογές, καθώς και μέσω της επίλυσης προβλημάτων συναισθηματικής και διαπροσωπικής φύσης.

Οι ιδέες σχετικά με τους στόχους της συμβουλευτικής ενισχύουν την ύπαρξη διαφορετικών θεωρητικών μοντέλων και κοινωνικών σκοπών. Κάποιοι από τους στόχους αυτούς είναι οι ακόλουθοι: η ενόραση, η σχέση με τους άλλους ανθρώπους, η αυτογνωσία (αυτεπίγνωση), η αυτοαποδοχή, η αυτοπραγμάτωση ή εξατομίκευση, η διαφώτιση, η επίλυση προβλημάτων, η ψυχολογική εκπαίδευση, η απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η γνωστική αλλαγή, η αλλαγή συμπεριφοράς, η συστημική αλλαγή, η ενδυνάμωση, η επανόρθωση και η παραγωγικότητα και κοινωνική δράση (McLeod, 2005).

Τέλος, τα πιθανά αποτελέσματα της συμβουλευτικής διαδικασίας μπορούν να χωριστούν σε 3 μεγάλες κατηγορίες (McLeod, 2005):

1. Επίλυση του αρχικού προβλήματος, η οποία ενδέχεται να σημαίνει πως το άτομο κατανόησε το πρόβλημα ή είδε τις πτυχές του, έφτασε στην προσωπική αποδοχή του προβλήματος ή του διλήμματος και ενήργησε έτσι ώστε να αλλάξει την κατάσταση η οποία δημιούργησε το πρόβλημα.

2. Μάθηση. Μέσω της συμβουλευτικής διαδικασίας το άτομο μπορεί να αποκτήσει νέες γνώσεις, δεξιότητες και στρατηγικές που θα το διευκολύνουν να χειριστεί παρόμοιες δυσκολίες, οι οποίες είναι πιθανό να προκύψουν στο μέλλον.

3. Κοινωνική ενσωμάτωση. Η συμβουλευτική ενισχύει την ενέργεια και την ικανότητα του ατόμου να συμβάλει στην ευημερία των άλλων ανθρώπων και στο κοινωνικό καλό.

 

Αρχική

© hioniasvoli.gr   2019