Βιογραφικό

Ονομάζομαι Χιονία Σβώλη

και κατάγομαι από την πόλη της Κοζάνης.

Το 2006 αποφοίτησα από το τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τη διάρκεια του ίδιου έτους και στο πλαίσιο του προγράμματος των προπτυχιακών μου σπουδών πραγματοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη όπου υπήρξε η πρώτη μου επαφή με άτομα με αναπηρία.

Το 2007 απέκτησα την υπ. αριθμόν 5563/07 άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ψυχολόγου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της Κοζάνης. Έκτοτε και για διάστημα ενός έτους (1/1/2007 έως 1/1/2008) πρόσφερα εθελοντικές υπηρεσίες στο Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) του Νομού Κοζάνης παρέχοντας συμβουλευτική σε μαθητές/τριες κυρίως της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Από 1/3/2008 έως και 31/8/2010 απασχολήθηκα στο πλαίσιο του προγράμματος για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (stage) στο Κέντρο Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες Ουσίες του Νομού Κοζάνης «Ορίζοντες» σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ. Η εργασιακή μου εμπειρία αφορούσε στο σχεδιασμό, οργάνωση, υλοποίηση και συντονισμό  βιωματικών ομάδων (Ομάδες Γονέων, Ομάδες Εφήβων, Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές/τριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) σε θέματα πρόληψης της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών καθώς και την παροχή υποστηρικτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Κατά το χρονικό διάστημα 26/5/2008 μέχρι και 31/10/2008 υπήρξα εκπαιδεύτρια ενηλίκων διδάσκοντας το μάθημα Ψυχολογίας: «Γενική και Εξελικτική Ψυχολογία – Ψυχολογία Εφήβου» στην παιδαγωγική επιμόρφωση εκπαιδευτικών του ΟΑΕΔ που οργάνωσε και υλοποίησε η Ένωση Νομικών Προσώπων αποτελούμενη από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για τον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Από το 2009 έως και σήμερα είμαι τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων με Αρ. Μητρώου 1711.

Το 2010 εκπαιδεύτηκα και συμμετείχα εθελοντικά στη χορήγηση  ερωτηματολογίων σε σχολεία του Νομού Κοζάνης, στο πλαίσιο της Έρευνας για τον τρόπο ζωής και την υγεία των εφήβων μαθητών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) και του Ερευνητικού Προγράμματος Health Behaviour in School aged Children (HBSC) (Έρευνα Π.Ο.Υ/HBSC 2010). Το 2011 απέκτησα το Μεταπτυχιακό μου Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική μου εργασία είχε ως θέμα: «Ενδοπροσωπικοί παράγοντες και εθισμός στο διαδίκτυο σε παιδιά εφηβικής ηλικίας», ενώ στο πλαίσιο του προγράμματος των μεταπτυχιακών μου σπουδών υλοποίησα την πρακτική μου άσκηση στο Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης και λόγω εφαρμογής του Νόμου του «Καλλικράτη» συνεχίστηκε στο Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Εργάστηκα σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) διδάσκοντας μαθήματα ψυχολογίας σε διάφορες ειδικότητες κυρίως όμως σε ειδικότητες συναφείς με την προσχολική αγωγή, καθώς και σε Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) ως εκπαιδεύτρια ενηλίκων διδάσκοντας διάφορα προγράμματα ψυχολογίας.

Από τον Ιανουάριο του 2013 παρέχω υπηρεσίες ψυχολόγου στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για άτομα με αυτισμό, ενώ κατά τα χρονικά διαστήματα 1/3/2013 έως και 28/6/2013 καθώς και 11/10/2013 μέχρι και 13/6/2014 κατείχα τη θέση του Συμβούλου Ψυχολόγου στο 1ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας των Γρεβενών (Φυλακές Γρεβενών).

Ολοκλήρωσα με επιτυχία το Πρόγραμμα Διά Βίου Εκπαίδευσης «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων» του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Είμαι κάτοχος του Διπλώματος με τίτλο: «Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing (Απευαισθητοποίηση και Επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων), ενώ το 2015 συμμετείχα επιτυχώς στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης  λαμβάνοντας τη Βεβαίωση Εκπαιδευτικής Επάρκειας.

Τέλος, συμμετείχα και εξακολουθώ να είμαι παρούσα είτε ως εισηγήτρια είτε ως ακροάτρια σε πολλαπλές ημερίδες, διαλέξεις και σε επιστημονικά συνέδρια προκειμένου να παραμένω ενήμερη και να εξελίσσομαι σε σχέση με το αντικείμενο της επιστήμης μου.

Κατά την τρέχουσα περίοδο διατηρώ το ιδιωτικό μου γραφείο στο κέντρο της  πόλης της Κοζάνης.

 

 

© hioniasvoli.gr   2019