Υπηρεσίες

Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – Απευαισθητοποίηση και επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων

Ατομική Συμβουλευτική

Συμβουλευτική Παιδιών

Συμβουλευτική Γονέων

Ομαδική Συμβουλευτική

Συμβουλευτική Εφήβων

Συμβουλευτική Ζεύγους

© hioniasvoli.gr   2019