Ατομική Συμβουλευτική

Ομαδική Συμβουλευτική

Συμβουλευτική Παιδιών

Συμβουλευτική Εφήβων

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Ζεύγους

Υπηρεσίες

Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) – Απευαισθητοποίηση και επαναπροσαρμογή μέσω οφθαλμικών κινήσεων

© hioniasvoli.gr   2015